İSG Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan AKS Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi;

İş kazası ve meslek hastalıklarını, yaralanmaları, iş sağlığı ve güvenliği yönünden oluşabilecek her türlü olumsuz koşulu ve faaliyeti ilgili yasa ve yönetmelikler dahilinde izlemeyi, buna bağlı olarak iyileştirme faaliyetlerini başlatmayı ve kontrol altında tutmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalarını dökümante etmek ve sonuçlarını dijital ortamda da uzun yıllar boyunca saklayabilme kapasitesine sahip, güvenilir veri tabanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Denetim Sistemi (İSGSİS) ile kayıt altına almayı,

İş yerlerinin, işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik en doğru adımları atmayı,

İSG Politikası olarak belirlemiştir.