İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

 İSG mevzuat uygunluk denetimi
 Risk değerlendirmeleri çalışmaları
 Risk önleme sistemlerinin ve prosedürlerinin hazırlanması
 Risklerden korunma sistemlerinin oluşturulması
 Sağlık ve güvenlik planlarının oluşturulması
 Kişisel koruyucu donanım standartlarının hazırlanması
 Güvenlik ve sağlık işaretlerinin tespiti
 İzleme ve ölçme planlarının oluşturulması
 İSG kurulunun oluşturulması
 İş sağlığı ve güvenliği kurul iç yönetmeliğinin hazırlanması
 Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması
 İSG el kitaplarının hazırlanması
 İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin oluşturulması
 Düzeltici faaliyet planlamasının yapılması
 Alt işveren İSG uygulamalarının yönlendirilmesi
 Prosedür, plan, form ve talimatlarının hazırlanması
 Çalışma talimatlarının İSG açısından incelenmesi
 Görev tanımlarının İSG mevzuatı açısından düzenlenmesi
 Kaza ve olay önleme, araştırma sisteminin kurulması
 Acil durum sisteminin kurulması, uygulamalı tatbikatların planlanması
 Acil durum planlarının hazırlanması (yangın, deprem, sel, sızıntı, iş kazası vb.)
 Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi yangın eğitimi ve senaryo 
 Tatbikat raporlarının oluşturulması
 İş izin sitemlerinin oluşturulması
 Kilitleme ve etiketleme sisteminin kurulması
 Benzer sektördeki iyi uygulama örnekleri hakkında destek
 Ramak kala durumlarının belirlenmesi ve önlem alınması
 Yönetici ve çalışan eğitimleri ile eğitimlerin belgelendirilmesi
 ÇSGB iş müfettişlerinin gerçekleştireceği denetimlere hazırlık ve iştirak
 ÇSGB ile ilgili yazışmalarda teknik destek sağlanması
 Mevzuat değişikliklerinden firmanın bilgilendirilmesi
 Ulusal ve uluslar arası ihale öncesi ve sonrası teknik destek